Tisková zpráva, 7.7.2020

Elektronizace cestovních příkazů ve VZP zjednoduší administraci až 3.500 dokladů měsíčně

Společnost IBPM Solutions s.r.o. vyvinula vlastní řešení elektronizace cestovních příkazů eCP pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Naše největší tuzemská zdravotní pojišťovna tak získala přehled, přesnou dohledatelnost a urychlení celého administrativního procesu. Až 3.500 cestovních příkazů měsíčně lze jednoduše sledovat od zadání, schvalování, kontroly, likvidace až k finálnímu finančnímu vypořádání. Samozřejmostí je okamžitý přehled nad aktuálním stavem každého jednotlivého dokladu v systému.

„Snažíme se zefektivnit naše standardní procesy a velmi jsme uvítali možnost zpřehlednit administrativu cestovních příkazů. Aplikace eCP je pro nás jednoznačně přínosem, ulehčuje schvalování i dohledatelnost jednotlivých dokladů,“ vysvětluje Ing. Marek Cvrček, ekonomický náměstek ředitele VZP ČR.

„Naším cílem bylo zajistit co nejjednodušší řešení tak, abychom umožnili kompletní proces administrace cestovních příkazů. Původní koncept se v průběhu ještě rozšířil o schvalování e-mailem a role pro prohlížení, což plně odpovídá moderním trendům,“ upřesňuje Josef Končický, jednatel IBPM Solutions.

Řešení IBPM využívá technologie Camunda, tzv. Model driven. Proces se graficky znázorní formou BPMN diagramu, který je srozumitelný i pro běžného uživatele. Každý tak může vidět, jak proces v aplikaci probíhá, v jakém kroku se aktuálně nachází a na co případně čeká. Camunda je navržena tak, aby podporovala moderní architekturu IS, postavenou na mikro aplikacích a službách. Je zároveň velmi flexibilní jak z hlediska rozšíření řešení, tak i z hlediska údržby a bezpečnosti.