EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO SPRÁVU SLUŽEBNÍCH CEST

Chcete zrychlit, zjednodušit a zefektivnit evidenci cestovních příkazů? Máme pro vás řešení.
Aplikaci PROCESŤÁK, která za vás bude řídit proces zpracování cestovních příkazů. Výrazně uspoříte čas při jejich likvidaci.

EVIDUJE CESTOVNÍ
PŘÍKAZY

Díky PROCESŤÁKu získáte přehled o všech cestovních příkazech, a to kdykoliv a odkudkoliv.

EVIDUJE KDO, KDY A JAK SE PODÍLEL NA JEJICH ZPRACOVÁNÍ

PROCESŤÁK eviduje informace o tom, kdo, kdy a co udělal v cestovním příkazu. Také umožňuje vkládat komentáře.

POSKYTUJE PŘEHLED
O NÁKLADECH

Díky PROCESŤÁKu máte veškeré náklady na služební cesty, jak skutečné, tak plánované, pod kontrolou.

HLÍDÁ DODRŽOVÁNÍ
PRAVIDEL A POSTUPŮ

PROCESŤÁK zajistí, že vše bude prováděno dle nastaveného procesu a pravidel zpracování.

USNADŇUJE SCHVALOVÁNÍ
A LIKVIDACI

PROCESŤÁK automatizuje výpočet stravného, přiřazení schvalovatelů a zástupců, emailové notifikace.

AUTOMATIZUJE PŘENOS
DAT

PROCESŤÁK generuje podklady ve formátu pro mzdové a účetní systémy, které automaticky těmto systémům předá.

Klíčové funkcionality PROCESŤÁKu

Transparentnost

Evidence dat v elektronické podobě

U každého cestovního příkazu máte k dispozici veškerá data (nejen cestovní příkazy, ale i účetní doklady, komentáře a jiné související dokumenty) v elektronické podobě. Máte tak jistotu, že nedojde k jejich ztrátě nebo degradaci.

Podklady pro audit

PROCESŤÁK eviduje veškeré činnosti a zásahy v průběhu zpracovávání cestovních příkazů. Tím je zaručena dostupnost auditní stopy.

Evidence pokladních příkazů

Díky PROCESŤÁKu získate dokonalý přehled o pokladních úkonech, které je nutné vykonat (nebo již byly vykonány) v souvislosti s cestovními příkazy.

Životní cyklus zpracovávání cestovních příkazů je řízen procesní definicí

Procesní definice je dostupná ve vizuální podobě v detailu každého cestovního příkazu. Díky tomu každý ví, v jakém kroku zpracování se nachází daný cestovní příkaz. Současně je tak k dispozici i podklad pro případnou optimalizaci.

Efektivita

Podpora kompletního životního cyklu

Díky PROCESŤÁKu získáte elektronickou podporu kompletního životního cyklu od prvotního zadání přes likvidaci až po účetní zpracování cestovního příkazu.

Možnost hromadné kontroly a schválení

Díky přizpůsobitelnému přehledu cestovních příkazů čekajících na schválení, máte na očích všechna nezbytná data. To vám umožní získat dostatečný přehled a následně využít možnosti hromadného schválení vícero cestovních příkazů najednou.

Integrace s účetními a mzdovými systémy

Díky integraci PROCESŤÁKu s účetními a mzdovými systémy (např. SAP, VEMA, EGJE, FlexiBee, Pohoda, apod.) automatizujete přenos dat a tím uspoříte čas a minimalizujete vznik chyb.

Vysoká míra automatizace

Díky PROCESŤÁKu již nemusíte řešit často se opakující a manuální úkony (vyplňování údajů o cestovateli; generování číselné řady cestovních příkazů; výpočet stravného; výpočet nákladů na dopravu vlastním dopravním prostředkem; řešení záloh v různých měnách; přiřazování schvalovatelů; zastupitelnost rolí v případě nepřítomnosti; odesílání emailových notifikací a upozornění; exporty dat pro účetní a mzdové systémy; výpočet výsledného vypořádání; zaúčtování včetně firemních platebních karet).

Flexibilita

Možnost jednoduché změny životního cyklu změnou procesní definice

Došlo ke změnám, které je nutné v živostním cyklu zohlednit? Stačí realizovat příšlušné změny v procesní definici a změny se okamžitě projeví v aplikaci. Tyto změny navíc může provádět proškolený pracovník a nemusíte být zcela závislí na IT.

Jednoduchost

Webová aplikace

S PROCESŤÁKem potřebujete pouze webový prohlížeč. Vše je optimalizováno pro mobilní zařízení.

Intuitivní ovládání

Není nutné zdlouhavé zaškolení, obsluhu aplikace zvládne každý.