Jsme specialisté na procesní řízení
Najdeme efektivní řešení a vytěžíme z vašich procesů maximum.

CO JE SKUTEČNÝ
PROBLÉM

Nehledíme jen na viditelné důsledky problémů. Najdeme je tam, kde skutečně vznikají.

CO ZÁKAZNÍK
POTŘEBUJE

Soustředíme se na reálné potřeby našich zákazníků a děláme tak z dobrých řešení ta nejlepší.

JAKÉ JE OPTIMÁLNÍ
ŘEŠENÍ

Nestavíme vzdušné zámky ani hrady z písku. Naše řešení jsou účinná a spolehlivá.

„Odborná znalost konzultantů IBPM Solutions znatelně přispěla k efektivnímu zmapování našich procesů, k jejich standardizaci napříč všemi pobočkami a současně k jejich zjednodušení. Konzultanti se dokázali v prostředí zdravotní pojišťovny velmi rychle zorientovat a přinést potřebný vhled do procesů. Popis procesů nám pomohl vyladit jejich šedá místa a vzniklá dokumentace nám slouží jako podklad pro další rozvoj procesního řízení a informačního systému pojišťovny.“

Ing. Martin Živkov
Specialista monitoringu procesů a rizik, VZP

„Zmapování procesů nám nyní pomáhá efektivně a transparentně řídit fungování centra a s pomocí elektronického katalogu procesů také velmi snadno komunikovat.“

doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
ředitel UCEEB ČVUT

„Oceňujeme zejména profesionální komunikaci a odbornost konzultantů, kteří dokázali ve velmi krátkém čase popsat reálný stav a dodali nám výstupy, které jsme potřebovali.“

Martin Souček
vedoucí oddělení správy obchodních dat
WITTE Nejdek, spol. s r.o.

O nás

Společnost IBPM Solutions s.r.o. se řadí mezi přední poskytovatele řešení pro inovativní procesní řízení v ČR. Založení společnosti je spojeno s působením na akademické půdě ČVUT a ZČU, kde se IBPM Solutions aktivně podílela na zavádění metod procesního řízení do praxe, a od roku 2016 přenášíme své zkušenosti a znalosti do komerční sféry. Analyzujeme procesy, navrhujeme a realizujeme aplikace, které převádí manuální procesy do elektronické podoby, případně je i automatizují. Základ řešení představují aplikace Richtig! pro dokumentaci procesů a technologie Camunda pro elektronizaci a automatizaci.

Vize a mise

 • Procesní řízení jako součást systému řízení každé organizace

  Přispíváme k tomu, aby se zvyšovalo povědomí o přínosech procesního řízení a aby se procesní řízení stalo standardní součástí systému řízení v organizacích všech typů a zaměření.

 • Vysoká míra procesní zralosti

  Pomáháme všem organizacím postupovat na žebříčku procesní zralosti výše. Čím vyšší míra procesní zralosti, tím větší konkurenceschopnost.

 • Automatizace na všech úrovních

  Naše řešení eliminují manuální rutinní činnosti a převádí je na automatické kroky. Naším přesvědčením je, že co může dělat stroj, má dělat stroj.

 • Inovativní společnost

  Věříme, že organizace a lidé v ČR mají velký inovační potenciál a naší snahou je podporovat tento potenciál skrze procesní řízení. Dobře fungující organizace a eliminace manuálních rutinních činností umožňuje využít inovační potenciál naplno.

Klíčové hodnoty

 • Proaktivnost a samostatnost

  Nečekáme na konkrétní zadání, ale navrhujeme optimální postupy a řešení dle potřeb zákazníka.

 • Podpora inovací a vysoká kvalita

  Vytváříme kvalitní, funkční a jednoduchá řešení pro praktická použití.

  Podporujeme zajímavé nápady, které naše zákazníky posouvají dopředu.

 • Orientace na zákazníka

  Našim zákazníkům nasloucháme a pomáháme tak, abychom prostřednictvím našich řešení přispěli k jejich úspěchu (např. v úspoře nákladů, efektivnějším a transparentnějším chodu firmy).

 • Odbornost

  Stavíme na vysoké odbornosti a zkušenostech našich specialistů v oblasti procesního řízení.

Produkty a služby

Pomáháme firmám, které chtějí ovládnout procesní řízení. Máme know-how, zkušenosti a víme, jak dosáhnout reálných výsledků.

Konzultace a analýza

Pomůžeme vám zorientovat se v problematice procesního řízení. Provedeme analýzu vašeho současného stavu a společně zjistíme, kde se nacházíte a kam chcete směřovat. Poradíme vám, jak s procesním řízením pracovat a jak z něj vytěžit maximum.

Mapování a optimalizace procesů

Provedeme částečnou i kompletní analýzu procesů, zmapujeme a zdokumentujeme jejich průběh a vytvoříme procesní mapu vybraných oddělení nebo celé vaší organizace. Pomůžeme vám procesy optimalizovat a navrhneme vhodné nástroje a postupy na jejich podporu řízení.

Elektronizace procesů

Vybrané procesy podpoříme automatickou workflow prostřednictvím specializovaného software. S využitím BPMS Camunda a portálu Richtig! dodáme řešení na míru, které odpovídá potřebám vašeho podniku a je maximálně jednoduché a efektivní.

Návrh a vývoj IT řešení

Zavedením IT řešení zvýšíme efektivitu vaší organizace, zjednodušíme komunikaci a nastavíme vhodné nástroje pro snadnější koordinaci, evidenci a plánování. Využijeme existujících nástrojů i vlastních řešení na míru a dodáme řešení, které je efektivní, stabilní a účinné.

Příprava pro certifikaci ISO 9001

Provedeme vás procesem certifikace od začátku až k jejímu úspěšnému zakončení. Pomůžeme připravit vaši organizaci k certifikačnímu šetření, pomůžeme vám připravit potřebnou dokumentaci, dodáme jednoduché nástroje na její údržbu a zprostředkujeme certifikaci s certifikační autoritou.

Richtig! - aplikace pro dokumentaci procesů

Vyvinuli jsme vlastní řešení na podporu procesního řízení - webový portál, který popisuje jak fungujete a řeší nejčastější otázky ve firmě. Richtig! Nejenom vyvíjíme a udržujeme, ale také dodáváme našim zákazníkům a pomáháme s jeho zavedením. Nezapomeňte navštívit náš produktový web.

PROCESŤÁK - aplikace pro cestovní příkazy

Vyvinuli jsme vlastní procesně orientované řešení na podporu a správu agendy cestovních příkazů. Nezapomeňte navštívit naši produktovou stránku.

Reference

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky


1) Procesní mapování (analýza, optimalizace, standardizace procesů)
2) Návrh, vývoj a podpora procesně orientovaného systému na správu cestovních příkazů
Více informací

České vysoké učení technické v Praze


1) Mapování procesů
2) Analýza a návrh optimalizace agendy projektového řízení
3) Vývoj aplikace Richtig!

Západočeská univerzita v Plzni


1) Mapování vybraných procesů rektorátu
2) Nasazení aplikace Procesní portál

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT


1) Analýza a návrh procesního modelu AS-IS
2) Nasazení aplikace Procesní portál

WITTE Nejdek, spol. s r.o.


Analýza a dokumentace procesů v oblasti klíčových schvalovacích procesů - smluvní vztahy, investiční nákup a realizace projektů

Globus


1) Dodávka aplikace Richtig!
2) Tvorba metodiky procesního řízení
3) Analýza a dokumentace procesů současného i budoucího stavu
4) Tvorba podkladů pro elektronizaci / automatizaci procesů

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


Dodávka a servisní podpora aplikace Richtig!

Blahobyty


Návrh a vývoj procesně orientovaného systému na správu úklidů

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.


Spolupráce na elektronizaci procesů na platformě Camunda

Zaujali jsme vás? Napište nám!

Rádi se s vámi spojíme
a vaše dotazy zodpovíme.


web: https://ibpm.cz

tel.: +420 777 565 532

email: info@ibpm.cz
IBPM Solutions s.r.o.

Náměstí 14.října 1307/2

PSČ 150 00, Praha

Česká Republika

IČO: 24260169

DIČ: CZ24260169