IBPM – Váš partner pro procesní řešení na technologii Camunda

IBPM se specializuje na implementaci procesních řešení na technologii Camunda. Pomáháme našim zákazníkům zlepšit efektivitu, kvalitu a transparentnost jejich podnikových procesů pomocí moderních nástrojů a metodik. Kromě toho poskytujeme i řešení reportingu, které umožňuje sledovat a vyhodnocovat výkonnost a stav procesů v reálném čase. Naše služby pokrývají vše od analýzy a návrhu přes vývoj řešení až po podporu provozu řešení.

Řešíte některou z níže uvedených situací?

 • Chcete zefektivnit chod organizace
 • Některé procesy trvají příliš dlouho a potřebujete je zrychlit
 • Zavádíte nový informační systém a chcete aby podporoval řízení procesů
 • Potřebujete měřit výkon organizace nebo jednotlivých pracovníků
 • Chcete zvyšovat výkon organizace pomocí digitalizace a automatizace

Proč zvolit platformu Camunda

Camunda je otevřená platforma pro automatizaci podnikových procesů založená na standardu BPMN 2.0. Umožňuje modelovat, spouštět a monitorovat procesy ve všech oblastech lidské činnosti, ať již se jedná o finance, logistiku, zákaznický servis, IT nebo cokoliv dalšího. Camunda nabízí vysokou flexibilitu, škálovatelnost a integraci s dalšími systémy. Camunda je používána více než 400 organizacemi po celém světě, včetně Allianz, AT&T, Deutsche Telekom nebo NASA.

Camunda

Jak vám můžeme pomoci

IBPM má bohaté zkušenosti s implementací procesních řešení na technologii Camunda pro různé typy zákazníků a odvětví. Můžeme vám pomoci s:

 • Analýzou a optimalizací vašich stávajících procesů
 • Návrhem a modelováním nových procesů podle vašich požadavků
 • Vývojem a testováním aplikací pro řízení procesů
 • Nasazením a údržbou řešení na vaší infrastruktuře nebo v cloudu
 • Školením a konzultacemi pro vaše uživatele a administrátory
 • Reportováním a analýzou výsledků procesů

Když Camunda, tak s IBPM!

 • Máme expertní znalost technologie Camunda
 • Realizovali jsme množství řešení na Camunda 7, ale pracujeme i s nejnovější verzí Camunda 8
 • Umíme posoudit nebo doporučit výběr vhodné verze pro dané prostředí a potřeby (rozdíly mezi Camunda 7 a Camunda 8 jsou zcela zásadní)
 • Máme tým zkušených odborníků s širokými znalostmi v oblasti BPMN, DMN, CMMN nebo RPA
 • Máme za sebou realizace řešení na Camunda technologii pro významné zákazníky, jako Kooperativa/ČPP, VZP, NRB

Technologický stack

Java
Spring
Docker
Vue.js
Gitalb
Elastic
Kibana
Kubernetes
Node.js
PostgreSQL
Diagram využívá dílo Designed by katemangostar / Freepik