Jsme specialisté na procesní řízení
Najdeme efektivní řešení a vytěžíme z vašich procesů maximum.

Camunda

Naše řešení na technologii Camunda a naše zkušenosti vám pomohou řídit celý životní cyklus procesů.
Více o Camundě

Modeler

Vyzkoušejte pro rychlý návrh jednotlivých procesů modelovací nástroje notací BPMN 2.0 a DMN 1.3.
Vyzkoušet!

Richtig!

Pro analýzu, modelování a evidenci procesů celé organizace nebo její významné části vyzkoušejte nástroj Richtig.
Více o Richtig

„Odborná znalost konzultantů IBPM Solutions znatelně přispěla k efektivnímu zmapování našich procesů, k jejich standardizaci napříč všemi pobočkami a současně k jejich zjednodušení. Konzultanti se dokázali v prostředí zdravotní pojišťovny velmi rychle zorientovat a přinést potřebný vhled do procesů. Popis procesů nám pomohl vyladit jejich šedá místa a vzniklá dokumentace nám slouží jako podklad pro další rozvoj procesního řízení a informačního systému pojišťovny.“

Ing. Martin Živkov
Specialista monitoringu procesů a rizik, VZP

„Zmapování procesů nám nyní pomáhá efektivně a transparentně řídit fungování centra a s pomocí elektronického katalogu procesů také velmi snadno komunikovat.“

doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
ředitel UCEEB ČVUT

„Oceňujeme zejména profesionální komunikaci a odbornost konzultantů, kteří dokázali ve velmi krátkém čase popsat reálný stav a dodali nám výstupy, které jsme potřebovali.“

Martin Souček
vedoucí oddělení správy obchodních dat
WITTE Nejdek, spol. s r.o.

O nás

Společnost IBPM Solutions s.r.o. se řadí mezi přední poskytovatele řešení pro inovativní procesní řízení v ČR. Založení společnosti je spojeno s působením na akademické půdě ČVUT a ZČU, kde se IBPM Solutions aktivně podílela na zavádění metod procesního řízení do praxe, a od roku 2016 přenášíme své zkušenosti a znalosti do komerční sféry. Analyzujeme procesy, navrhujeme a realizujeme aplikace, které převádí manuální procesy do elektronické podoby, případně je i automatizují. Základ řešení představují aplikace Richtig! pro dokumentaci procesů a technologie Camunda pro elektronizaci a automatizaci.

Vize a mise

 • Procesní řízení jako součást systému řízení každé organizace

  Přispíváme k tomu, aby se zvyšovalo povědomí o přínosech procesního řízení a aby se procesní řízení stalo standardní součástí systému řízení v organizacích všech typů a zaměření.

 • Vysoká míra procesní zralosti

  Pomáháme všem organizacím postupovat na žebříčku procesní zralosti výše. Čím vyšší míra procesní zralosti, tím větší konkurenceschopnost.

 • Automatizace na všech úrovních

  Naše řešení eliminují manuální rutinní činnosti a převádí je na automatické kroky. Naším přesvědčením je, že co může dělat stroj, má dělat stroj.

 • Inovativní společnost

  Věříme, že organizace a lidé v ČR mají velký inovační potenciál a naší snahou je podporovat tento potenciál skrze procesní řízení. Dobře fungující organizace a eliminace manuálních rutinních činností umožňuje využít inovační potenciál naplno.

Klíčové hodnoty

 • Proaktivnost a samostatnost

  Nečekáme na konkrétní zadání, ale navrhujeme optimální postupy a řešení dle potřeb zákazníka.

 • Podpora inovací a vysoká kvalita

  Vytváříme kvalitní, funkční a jednoduchá řešení pro praktická použití.

  Podporujeme zajímavé nápady, které naše zákazníky posouvají dopředu.

 • Orientace na zákazníka

  Našim zákazníkům nasloucháme a pomáháme tak, abychom prostřednictvím našich řešení přispěli k jejich úspěchu (např. v úspoře nákladů, efektivnějším a transparentnějším chodu firmy).

 • Odbornost

  Stavíme na vysoké odbornosti a zkušenostech našich specialistů v oblasti procesního řízení.

Produkty a služby

Pomáháme firmám, které chtějí ovládnout procesní řízení. Máme know-how, zkušenosti a víme, jak dosáhnout reálných výsledků.

Konzultace a analýza

Pomůžeme vám zorientovat se v problematice procesního řízení. Provedeme analýzu vašeho současného stavu a společně zjistíme, kde se nacházíte a kam chcete směřovat. Poradíme vám, jak s procesním řízením pracovat a jak z něj vytěžit maximum.

Mapování a optimalizace procesů

Provedeme částečnou i kompletní analýzu procesů, zmapujeme a zdokumentujeme jejich průběh a vytvoříme procesní mapu vybraných oddělení nebo celé vaší organizace. Pomůžeme vám procesy optimalizovat a navrhneme vhodné nástroje a postupy na jejich podporu řízení.

Elektronizace procesů

Vybrané procesy podpoříme automatickou workflow prostřednictvím specializovaného software. S využitím BPMS Camunda a portálu Richtig! dodáme řešení na míru, které odpovídá potřebám vašeho podniku a je maximálně jednoduché a efektivní.

Návrh a vývoj IT řešení

Zavedením IT řešení zvýšíme efektivitu vaší organizace, zjednodušíme komunikaci a nastavíme vhodné nástroje pro snadnější koordinaci, evidenci a plánování. Využijeme existujících nástrojů i vlastních řešení na míru a dodáme řešení, které je efektivní, stabilní a účinné.

Příprava pro certifikaci ISO 9001

Provedeme vás procesem certifikace od začátku až k jejímu úspěšnému zakončení. Pomůžeme připravit vaši organizaci k certifikačnímu šetření, pomůžeme vám připravit potřebnou dokumentaci, dodáme jednoduché nástroje na její údržbu a zprostředkujeme certifikaci s certifikační autoritou.

Richtig! - aplikace pro dokumentaci procesů

Vyvinuli jsme vlastní řešení na podporu procesního řízení - webový portál, který popisuje jak fungujete a řeší nejčastější otázky ve firmě. Richtig! Nejenom vyvíjíme a udržujeme, ale také dodáváme našim zákazníkům a pomáháme s jeho zavedením. Nezapomeňte navštívit náš produktový web.

PROCESŤÁK - aplikace pro cestovní příkazy

Vyvinuli jsme vlastní procesně orientované řešení na podporu a správu agendy cestovních příkazů. Nezapomeňte navštívit naši produktovou stránku.

Reference

Zde jsme použili technologii Camunda
Zde jsme použili aplikaci Richtig!
Zde jsme použili technologii Camunda
Zde jsme použili aplikaci Richtig!

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group


Spolupráce na návrhu a vývoji nového core systému pod označením Neuron, především jeho procesní části postavené na technologii Camunda
Zde jsme použili technologii Camunda

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky


1) Procesní mapování (analýza, optimalizace, standardizace procesů)
2) Návrh, vývoj a podpora procesně orientovaného systému na správu cestovních příkazů
Více informací
Zde jsme použili technologii Camunda

Národní rozvojová banka, a. s.


Spolupráce na elektronizaci procesů na platformě Camunda
Zde jsme použili aplikaci Richtig!

České vysoké učení technické v Praze


1) Mapování procesů
2) Analýza a návrh optimalizace agendy projektového řízení
3) Vývoj aplikace Richtig!
Zde jsme použili aplikaci Richtig!

Globus


1) Dodávka aplikace Richtig!
2) Tvorba metodiky procesního řízení
3) Analýza a dokumentace procesů současného i budoucího stavu
4) Tvorba podkladů pro elektronizaci / automatizaci procesů

WITTE Nejdek, spol. s r.o.


Analýza a dokumentace procesů v oblasti klíčových schvalovacích procesů - smluvní vztahy, investiční nákup a realizace projektů
Zde jsme použili technologii Camunda

Blahobyty


Návrh a vývoj procesně orientovaného systému na správu úklidů
Zde jsme použili aplikaci Richtig!

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


Dodávka a servisní podpora aplikace Richtig!

Zaujali jsme vás? Napište nám!

Rádi se s vámi spojíme
a vaše dotazy zodpovíme.


web: https://ibpm.cz

tel.: +420 777 565 532

email: info@ibpm.cz
IBPM Solutions s.r.o.

Náměstí 14.října 1307/2

PSČ 150 00, Praha

Česká Republika

IČO: 24260169

DIČ: CZ24260169